SELAMAT DATANG KE LAMAN INI
Assalamualaikum..wbt...
Salam sejahtera kepada semua pembaca khususnya pelajar PJJ UPSI PPG ambilan Mac 2011.
Kepada semua pensyarah pula ribuan terima kasih atas jasa memberi ilmu dan bimbingan kepada saya.


Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan,
Saya guru yang menyambung belajar,
Kurang faham tolong jelaskan
Rancangan Pengajaran Harian Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)

Mata pelajaran               :                     Kemahiran Hidup  ( Pendidikan Khas )
Tema/Tajuk                   :                      Perkebunan
Unit                               :                     4.7     -  Menjaga tanaman
                                                            4.7.1  -  Cara penjagaan tanaman
Kelas                             :                     Kelas 1
Tarikh                            :                    28. 04. 2011 (Khamis)
Masa                             :                   08.00 pagi – 09.00pagi (60 minit)
Bilangan murid               :                     5  orang murid
Bidang pelajaran            :                     Perkebunan
Objektif pembelajaran   :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
1.  Merumput di kawasan pokok cili.
                                                2.  Menggembur tanah dibatas tanaman cili.
                                                3.  Menyiram anak pokok cili denagan teknik yang betul.
                                                4.  Membaja tanaman dengan bimbingan guru.

Penerapan nilai murni:a. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti penjagaan tanaman.
b.      Rajin dan teliti semasa melakukan aktiviti penjagaan anak pokok cili di batas tanaman.
c.       Prihatin keperluan asas tanaman

Bahan, peralatan dan bahan sumber: 
-          Tajak tangan  - 2  batang
-          Serampang – 3 bilah
-          Sudip      - 5 buah
-          Sarung tangan  ( mengikut bilangan murid )
-          Topi terendak -5 buah
-          Kasut but kebun- 5 pasang
-          Alat penyiram
-          Baja organik jenis biji

Langkah berjaga-jaga:       1.  Peringatan tentang cara menggunakan alat-alat tajam dengan
                                                betul dan selamat .                  
                                           2.  Pengawasan secara berterusan.
                                           3.  Teguran dan nasihat jika murid melakukan kesilapan.
                                           4.  Pengurusan baja.

Pengetahuan sedia ada:
1.       Murid pernah menolong ibu atau bapa merumput pokok di
 kebun dan kawasan rumah.
2.      Murid pernah menyiram pokok.Kaedah  :         1.    Projek
2.      Tunjuk cara
3.      Demontrasi

Pentaksiran  :  1.  Latihan amali
                        2.  Soal jawab
                        3.  PemerhatianFasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Perbezaan dua pokok:
Pokok yang subur dan pokok yang dijangkiti penyakit
Buat kaitan dengan meminta murid membuat pemerhatian.

Murid memberi respon dengan memberi pendapat dan perbandingan terhadap kedua-dua pokok.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas .
Pemerhatian dan membuat perbandingan.
Membuat inkuiri
Menstruktur Menstruktur semula
(20 min)

Penerangan tentang cara penjagaan tanaman agar pokok sentiasa subur.
a. Murid dibawa ke kebun sayur.
b.Langkah keselamatan.
c. Merumput  tanaman dengan tajak tangan.
d. Menyiram dan membaja dengan cara yang betul.
1)Guru membawa murid ke kebun sayur yang dikendalikan oleh mereka.

2)Arahan kelengkapan berkebun.

3)Meminta murid menyediakan  alatan yang akan digunakan.

4)Menerangkan kepada murid cara menyelengara tanaman dan cara penyelengaraan pokok cili agar subur.

5)Menunjuk cara merumput , menggembur, menyiram dan membaja di sekitar tanaman.

6)Menunjuk cara menyukat dan menabur baja dengan betul

1)Murid memakai topi, kasut but dan sarung tangan.
2)Murid melihat dan mencuba alatan serta menyebut nama alatan dan bahan(baja, tajak, serampang, pongkes dll)

3)Murid membuat pemerhatian dan bersoal-jawab tentang proses penjagaan tanaman.

4)Murid mencuba sukatan baja yang betul.
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:

* Penglibatan aktif
*Berhati-hati, *menghargai.
*bekerjasama
*rajin
*menghargai
Aplikasi Idea
(30  min)
1.Amali menyelenggara pokok cili di batas.

2.Bimbingan proses membaja anak pokok cili.

3.Mengemas dan membersih alatan yang digunakan.
1)Meminta murid mengambil alatan  yang akan digunakan dan membahagikan tugas.
2)Menyoal dan meminta pendapat murid
- bagaimana tanaman menjadi subur?
Membimbing murid ketika proses mencungkil idea.

3)Membimbing kerja murid di kebun:

-merumput
-menggembur tanah
-menyiram tanaman
-menyukat kuantiti baja  dengan betul

4)membersihkan, mengemas dan menyimpan peralatan.
m

1)Murid mengambil alatan dan bahan yang diperlukan untuk menyelenggara tanaman.

2)Setiap murid menyelenggara di bahagian masing-masing.

3)Murid menyukat baja dan menabur baja dengan kuantiti dan cara yang betul.

4)Menyiram anak pokok dengan cara yang betul dengan alat penyiram.


5)Bekerjasama membersihkan alatan berkebun.

Strategi:

Perbincangan kumpulan diikuti amali di kebun.

Sumber pengajaran:

*Pengalaman lawatan
 *benda-benda maujud *penerangan guru. 
Penutup
(5 min)

Soalan:

Lembaran kerja:
    -menyesuai alat
     perkebunan
     dengan  
     fungsinya


1. Guru bersoaljawab dengan murid secara rawak
- Apa akan berlaku jika  tanaman pokok cili
 tidak diselenggara dengan baik?
- Apa aktiviti yang kamu lakukan tadi?
2.Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan   menerangkan cara  membuatnya.


 1.Murid
    memberi
    respon tentang
    soalan yang
    diajukan oleh
    guru  satu
    persatu.2.Murid  
   mengambil
   lembaran kerja
   sebagai kerja
   rumah
    

Strategi:

Penyoalan keseluruhan kelas


Sumber pengajaran:

Lembaran kerjaRefleksi selepas p & p:
…………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….


Contoh Lembaran Kerja MuridFasa 4: Penyoalan keseluruhan kelas dan lembaran kerja sebagai kerja rumah

Soalan:            1) Apa akan berlaku jika  tanaman pokok cili tidak diselenggara dengan
                             baik?
2) Apakah aktiviti yang kamu lakukan tadi?


Contoh lembaran kerja

Nama:_________________________                                    Tarikh: ________________

Suaikan peralatan perkebunan dengan fungsinya.